About Us

บริษัท ออล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

All Business Center เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด ระบบ RFID สติ๊กเกอร์ ริบบ้อน และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Supply chain บริษัท All Business Center

เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ Honeywell / Intermec / Bluebird และ Urovo พวกเราบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนการขายเพื่อให้ลูกค้าได้มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการหลังการขายที่เป็นมืออาชีพเพื่อให้ลูกค้า องค์กร คู่ค้า สามารถนำไปใช้ในดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

พวกเรา All Business Center มีเป้าหมายในการให้การสนับสนุน คู่ค้า (Partner) ลูกค้า (Customer) เสนอแนวทางและสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อรองรับการขยายตัวให้กับองค์กรของคุณภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “We Bring Solutions”

การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

about-partner

โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้ง  ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์ Honeywell /Intermec ซึ่งเป็นอุปกรณ์บาร์โค้ดชั้นนำของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ Bluebird (Pidion)เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา PDA และ Tablet อันดับ 1 ในเกาหลีใต้  ภายใต้หลักการ  “We bring solution”
สำหรับลูกค้าในทุกๆธุรกิจเหมือนชื่อ All Business Center